Altem İnşaat Mini Kazık - Ankraj

EGT MD1500 Ankraj, MINI PILE MACHINE - 2005

Ağırlık 15 Ton
Tork 3,2 Ton
Delgi Çapı 50/550 mm

MDT MC 180 B MINI PILE, ANCHORAGE AND JET GROUTING MACHINE - 2011

Ağırlık 18,5 Ton
Tork 2 TON
Delgi Çapı 450 mm

 

MDT 140 B MINI PILE, ANCHORAGE AND JET GROUTING MACHINE  -  2011

Ağırlık 18,5 Ton
Tork 2 TON
Delgi Çapı 450 mm

 

Share